Sociální péče

 

Sociální péče je zajištěna jednou sociální pracovnicí. V rámci své práce poskytují základní sociální poradenství, přijímá a eviduje žádosti, přijímajímá nové klienty, jedná se zájemci, veřejností, vede finanční agendu klientů, vyplácí důchody, řeší každodenní záležitosti týkající se klientů a jejich pobytu v zařízení, spolupracuje s rodinnými příslušníky, vyřizuje pozůstalosti aj..

 

Volnočasové aktivity

V průběhu služby mohou klienti využít nabídku aktivizačních činností, které jsou v Domově pro seniory Krnov realizovány v souladu s individuálními plány, a to dle konkrétní nabídky, se kterou je klient seznámen při individuálním plánování.
Pro tyto činnosti je využíván prostor zájmových klubů, reminiscenční místnost, relaxační místnost, kulturní sál, PC místnost, zahrada domova. Poskytovatel podporuje klienta v možnostech využití vhodných aktivit mimo zařízení formou nabídek a jejich zprostředkování.

Na duchovní oblast je pamatováno také. Pravidelně se v domově konají bohoslužby a setkání s představiteli římskokatolické a evangelické církve.