Poslání

je poskytovat kvalitní sociální službu osobám se zdravotním či tělesným postižením o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí na časově omezenou dobu – zpravidla dobu 3 měsíců. Zastoupíme pečujícího člena rodiny a umožníme mu nezbytný odpočinek, čas pro regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí. Kapacita pobytové služby jsou 4 místa.

 

Cíle poskytované služby

Odlehčovací služba bude poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 

Zásady poskytované služby

Naši službu poskytujeme na základě zásad:

 • Lidský přístup a vztah ke klientům
 • Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou
 • Zaměření na celkový obraz jedince – upokojování jeho lidských potřeb podporou a péčí a respektování jeho volby
 • Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup

 

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • Senioři od 65 let bez poruch paměti
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním a jiným zdravotním postižením
 • Dospělí od 27 do 64 let

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • Jejichž  zdravotní  stav   vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči (v zařízení není přítomen lékař, klient zůstává v péči svého praktického lékaře).
 • Kteří trpí infekčním onemocněním nebo jsou bacilonosiči,
 • Jejich chování narušuje kolektivní soužití (osoby ve fázi akutní duševní choroby, chroničtí alkoholici, psychopatické osoby atd.),
 • Klientům s demencí s nutkáním opouštět prostor,

 

Důvody pro neposkytnutí sociální služby

 • Kapacita pobytové služby je naplněna
 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY OBSAHUJÍ TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • poskytnutí ubytování;
 • poskytnutí stravy;
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí