Základní údaje organizace

Název:

Domov pro seniory Krnov

Sídlo:

Rooseveltova 2141/51,
Krnov
PSČ  794 01

IČ:
DIČ:

00846325
CZ00846325

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Město Krnov
Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov

Bankovní spojení:     

č.ú.  239 38 771 / 0100 u KB Krnov

Předmět činnosti:

základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle
§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy pro seniory
§ 40 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – pečovatelská služba
§ 50 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy se zvláštním režimem

Registrace služeb:

pod č.j.  MSK 165924/2012, ze dne 14. 12. 2012

Identifikátory:

7863507 (domovy pro seniory),

2614647 (pečovatelská služba),

4325007 (domovy se zvláštním režimem)

8918194 (odlehčovací služba)

 

Datová schránka:      8irkisg