Současnost

Technické zabezpečení realizace sociální služby

Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 51 se nachází v blízkosti centra města Krnova, poblíž autobusové zastávky MHD.

Objekt Domova pro seniory v Krnově je umístěn na pozemku o rozloze 2.225 m2.

Skládá se ze tří na sebe navazujících budov – bloky (blok A, B, C ). Objekt je podsklepen. Objekt je bezbariérový, to znamená, že v zařízení mohou být ubytováni i klienti, kteří používají invalidní vozíky, chodítka, hole.

Ubytovací část pro klienty DS Krnov se nachází v bloku B a C ( 1.NP – 4.NP). Klienti obývají celkem 1635 m2 plochy (pokoje + příslušenství).

Prádelenský provoz 

Domov pro seniory má vlastní prádelnu, ve které  se pere prádlo ústavní, ochranné oděvy pracovníků DS a osobní prádlo klientů. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce prádelny – bylo provedeno stavební oddělení nečistého a čistého provozu prádelny. Do prádelny byly zakoupeny 3 bariérové pračky. Prádelna odpovídá hygienickým předpisům.

Strojní vybavení prádelny

  • 3  bariérové pračky
  • 1  sušička prádla
  • 3  elektrické žehliče (mandly)
  • 1  žehlící lis 
  • 4  žehličky 

Kromě praní prádla jsou klientům  v rámci poskytovaných služeb prováděny drobné opravy osobního prádla. Ty zajišťuje 1x týdně pracovnice prádelny (švadlena). Způsob sběru a cest nečistého prádla do prádelny a naopak distribuce čistého prádla na místa určení jsou podrobně popsány v provozním řádu DS.