Historie služby Domova jistoty Devětsil

Domov jistoty Devětsil existoval do konce roku 2012 v Krnově na Ježníku. Budova ježnického domova sloužila ve svých počátcích k hostinským účelům. Poté byly prostory nabídnuty do vlastnictví kongregaci Šedých sester sv. Alžběty v Krnově. Ty zde začaly pečovat o tzv. „přestárlé a práce neschopné“ ženy z Krnova a okolí. První obyvatelkou se stala žena z Hlučína, která nastoupila do domova 2. 4. 1949. Ve většině případů se jednalo o chovanky s duševní poruchou, které byly roku 1964 přeloženy do ústavu v Hošťálkovech.

Od roku 1965 sloužil objekt na Ježníku jako domov důchodců ženám – seniorkám a péče začala být poskytována civilními zaměstnanci. Převážně se jednalo o ženy přestárlé, osamocené, nemocné s různými stupni demence nebo nesvéprávné. Až do roku 1991 byl Domov důchodců Ježník jediným zařízením tohoto druhu v našem městě. V tomtéž roce byl otevřen Domov důchodců na Rooseveltově ulici. Došlo tak k přestěhování schopných obyvatelek ježnického domova do nového zařízení a zájem o umístění na Ježník opadl. Jedním z důvodů byl nedostatek jednolůžkových pokojů a komfortu, který nabízel nový objekt.

Situace, kdy v péči ježnického domova zůstaly převážně obyvatelky, které nesplňovaly podmínky zdravotního stavu pro přijetí do nového zařízení, vedla k žádosti o statut náročné ošetřovatelské péče. Tato péče byla již několik let poskytována i bez statutu. Městská rada na svém zasedání dne 12. 12. 1995 vzala na vědomí zpracovanou Koncepci dalšího rozvoje Domova důchodců Krnov Ježník a přiznala mu od 1. 1. 1996 tzv. Statut náročné ošetřovatelské péče. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem a tradici v této sociální péči pak nic nezměnila ani změna názvu organizace v roce 2009 na Domov jistoty Devětsil. I nadále se domov snažil nabízet kvalitní ošetřovatelskou péči a důstojný způsob života svým obyvatelkám. V roce 2011 pak rozhodlo zastupitelstvo města Krnova sloučit Domov jistoty Devětsil s Domovem seniorů na Rooseveltově ulici.

Od ledna roku 2013 tak nalezly nový domov obyvatelky Devětsilu v prostorách, na které si postupně zvykají. Otevřela se také možnost v novém bezbariérovém prostředí nabídnout naše služby mužům či manželským dvojicím.

Rokem 2013 se začíná psát nová historie Domova jistoty Devětsil, služby domov se zvláštním režimem.