Veřejný závazek

Poslání

Vytvořit a zajistit podmínky pro důstojný život osobám s demencí, které pro trvalé změny zdravotního stavu nejsou schopny  samy, s pomocí rodiny, nebo jiných forem sociální služby, žít v přirozeném prostředí. Vzhledem ke svým specifickým potřebám potřebují dohled, podporu a pomoc druhé osoby při výkonu běžných  denních činností.

 

Cíle poskytované služby

 • Zajistit klientovi důstojný závěr života kvalitní péčí
 • Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta
 • Podporovat kognitivní funkce klienta

 

Zásady poskytované služby

 • Lidský přístup a vztah ke klientům
 • Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou
 • Zaměření na celkový obraz jedince - uspokojování jeho lidských potřeb podporou a péčí včetně respektování jeho volby
 • Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup

 

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

 • dospělí (od 60 -65let)
 • mladší senioři (65 - 80let)
 • starší senioři (nad 80let)

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Osobám s Alzheimerovou chorobou
 • Osobám s ostatními typy demence
 • Osobám se stabilizovaným duševním onemocněním
 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Okruh osob, kterým není služba určena

 • Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami

Kapacita pobytové služby DZR je 35 míst.

 

Důvody pro neposkytunutí sociální služby

 • Kapacita pobytové služby je naplněna
 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
 • Žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb DZR a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.