Sociální péče

Sociální péče

Sociální péče je zajištěna 3 sociálními pracovnicemi. V rámci své práce poskytují základní sociální poradenství, přijímají a evidují žádosti, přijímají nové klienty, jednají se zájemci, veřejností, vedou finanční agendu klientů, vyplácejí důchody, řeší každodenní záležitosti týkající se klientů a jejich pobytu v zařízení, spolupracují s rodinnými příslušníky, vyřizují pozůstalosti aj..

Sociální úsek má svou vedoucí, která zajišťuje také činnost volnočasových aktivit v domově.

Volnočasové aktivity

Nedílnou součástí péče o klienty domova se zvláštním režimem je zajišťování volnočasových aktivit. Klienti se scházejí každé dopoledne v klubovně, kde se spolu s pracovnicí volnočasových aktivit věnují jejich oblíbeným činnostem: zpívání, cvičení podle hudby, posezení u šálku kávy a povídání si o tom, co je zajímá nebo čtení oblíbených knih. Některá setkání bývají tématicky zaměřená – klienti cvičí paměť, vzpomínají na staré zvyky a obyčeje, připomínají si významná výročí nebo se věnují smyslové terapii.

V letním období a při pěkném počasí tato setkání probíhají v zahradě zařízení. Velmi oblíbené jsou u klientů procházky do blízkého okolí zařízení.

Senioři mohou využívat služeb Městské knihovny v Krnově, prostřednictvím jejího detašovaného pracoviště, umístěného přímo v domově. Knihovna je moderní klientské informační centrum se třemi plně vybavenými počítači včetně připojení na internet.

Na duchovní oblast je pamatováno také. Pravidelně se v domově konají bohoslužby a setkání s představiteli římskokatolické a evangelické církve.