Zdravotní péče

Zařízení při poskytování zdravotní péče usiluje o respekt k právům klientů, především k právu na výběr vlastního lékaře a právu odmítnout léčbu nebo léčebný zákrok, pokud se takovým jednáním sám přímo neohrozí na životě.

Všeobecné sestry pracují při poskytování ošetřovatelské péče v zařízení v souladu se současnými trendy ve zdravotnictví, s ošetřovatelskými standardy, případně s dalšími interními metodikami a postupy k jednotlivým úkonům.

Zdravotní a ošetřovatelská péče prováděná všeobecnými sestrami obsahuje především pomoc přizajištění, přípravě a vydávání léků, nezbytná ošetření a péči při nemoci klienta a pomocpři řešení akutního zhoršení zdravotního stavu klienta. Dále úzkou spolupráci s praktickými a odbornými lékaři klientů, zajištění včasného objednání všech prohlídek a vyšetření, doprovod k lékaři, podávání relevantních zpráv a informací o zdravotním stavu klienta lékaři, případně jiné oprávněné osobě a správu příslušné dokumentace.

Jiné úkony péče o vlastní zdraví, které nejsou lékaři indikovány, si obstarávají sami klienti, mají-li k tomu dostatek schopností, případně jim při jejich zajištění pomáhají v nezbytně nutné míře všeobecné sestry, ošetřovatelé i pracovníci v přímé péči.

Zdravotní péče indikována lékařem je zajištěna všeobecnými sestrami 24 hodin denně.

Při zprostředkované lékařské péči jsou všeobecné sestrypovinny podporovat důstojnost klientů a důsledně hájit jejich práva a oprávněné zájmy. Projevem takového chování je především způsob, jakým o klientech hovoří s lékaři, jak je oslovují a představují, případně jakým způsobem jim pomáhají při vyšetření či při komunikaci s personálem zdravotnického zařízení.