Veřejný závazek

Poslání

Poskytovat pobytovou sociální službu pro osoby seniorského věku, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, vyžadující celodenní péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí. Služba usiluje o vytvoření přirozeného prostředí a propojování se společenstvím obce. Klade důraz na řešení nepříznivé sociální situace osob. Spolupracuje s dalšími dostupnými službami.

 

Cíle poskytované služby

 • Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta
 • Docílit maximální spokojenosti klienta ve všech oblastech péče
 • Vytvářet podmínky, které umožní klientovi spolupodílet se na poskytované službě a rozhodovat o záležitostech, které se týkají jeho života
 • Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců DS

 

Zásady poskytované služby

 • Lidský přístup a vztah ke klientům
 • Individuální přístup ke každému klientovi na základě přizpůsobení poskytování služby jeho potřebám a zájmům
 • Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou
 • Zaměření na celkový obraz jedince – upokojování jeho lidských potřeb podporou a péčí a respektování jeho volby
 • Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup

 

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba určena:

Senioři starší 65 let s prokazatelně sníženou soběstačností až úplnou závislostí zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných druhů sociálních služeb. Kapacita pobytové služby DS je 97 míst.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami

 

Důvody pro neposkytnutí sociální služby

 • Kapacita pobytové služby je naplněna
 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
 • Žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb DS a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele