Stravování

Klient má k dispozici stravu pětkrát denně, dietní stravu šestkrát denně, včetně tekutin dle potřeb. Jídelníček je k dispozici vždy 14 dní předem, kdy dochází k objednání stravy klientem. Ten sám nebo s pomocí klíčového pracovníka vybírá jídlo dle svého přání.

Nastavení jídelníčků je konzultováno s nutriční terapeutkou.
Podle individuálních potřeb, přání klienta a s přihlédnutím k doporučení lékaře je možné odebírat stravu racionální, šetřící, diabetickou, diabetickou šetřící, redukční, s omezením tuku, mixovanou.

Klient má možnost odebíranou stravu odhlásit.

Mimo to jsou výdeje stravy na malých jídelnách na každém patře:

Snídaně    07:00 – 09:00
Obědy      10:30 – 12:30
Večeře     16:15 –  18:00

Někteří klienti domova pro seniory docházejí do velké jídelny, společné pro obě služby, kde je výdej obědů:

Snídaně     07:15 – 09:00
Obědy       11:15 – 12:45
Večeře      17:00 –  18:30

Pracovníci domova vnímají individuální potřeby jednotlivých klientů, nechce-li klient docházet v tyto časy, je možné individuální nastavení podávání stravy dle přání klienta a provozně-hygienických podmínek zařízení. Některým klientům je podávána strava přímo na pokojích.