Sociální péče

Sociální péče je zajištěna 3 sociálními pracovnicemi. V rámci své práce poskytují základní sociální poradenství, přijímají a evidují žádosti, přijímají nové klienty, jednají se zájemci, veřejností, vedou finanční agendu klientů, vyplácejí důchody, řeší každodenní záležitosti týkající se klientů a jejich pobytu v zařízení, spolupracují s rodinnými příslušníky, vyřizují pozůstalosti aj..

Sociální úsek má svou vedoucí, která zajišťuje také činnost volnočasových aktivit v domově.

Volnočasové aktivity

Velmi důležitou součástí péče o seniory je tzv. aktivizační činnost. Tuto oblast volnočasový pracovníci. Senioři se za tímto účelem scházejí především ve dvou místnostech, klubovnách, kde vyrábějí různé dekorativní předměty, pletou, háčkují, současně pobývají v příjemném kolektivu, povídají si a hrají společenské hry. S jejich výrobky se setkávají např. děti, které si je v podobě dárků odnášejí za svá kulturní vystoupení v domově. Jsou jimi vyzdobeny i společné prostory domova. Personál přímé péče nezapomíná ani na klienty, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav už do kluboven nedocházet nemohou. Těm se věnuje na jejich pokojích společně s jednou aktivizační pracovnicí s nabídkou poslechu hudby, předčítání, jednoduchých her či jen empatické přítomnosti.

Senioři mohou využívat služeb Městské knihovny v Krnově, prostřednictvím jejího detašovaného pracoviště, umístěného přímo v domově. Knihovna je moderní klientské informační centrum se třemi plně vybavenými počítači včetně připojení na internet.

Na duchovní oblast je pamatováno také. Pravidelně se v domově konají bohoslužby a setkání s představiteli římskokatolické a evangelické církve.