Mezigenerační vyrábění

Stejně jako v loňském roce nás navštívili žáci Základní školy Dvořákův okruh v Krnově, abychom navázali na mezigenerační vyrábění.

Jelikož nám začínají krásné jarní dny a brzy nastanou Velikonoce, je potřeba si vyzdobit dveře pokojů či okna. Klienti spolu s dětmi vyráběli velikonoční vejce, která byla nejprve nutno omotat vlnou nebo jutou a poté nazdobit. Je nutné říci, že práce to byla složitější a zdlouhavější, vše se ale povedlo všem na jedničku. Děti byly nejprve ostýchavé, ale po chvíli práce si s klienty samy začaly povídat, a nakonec společný čas utekl rychleji, než by se zdálo. Velké díky patří kuchyni, která si pro nás připravila rovněž sladkou tečku a také paní Mgr. Martině Kopecké za zorganizování celé akce. Již nyní se těšíme za podzim, kdy se s dětmi opět setkáme.“

 

Bc. Petra Oubělická, pracovník pro VČA