Nová pračka a sušička je již v provozu

V rámci projektu Moravskoslezského kraje - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2022" jsme získali účelovou dotaci ve výši Kč 319.300,-.

Cílem projektu bylo pořízení nové průmyslové pračky a sušičky prádla. Prostřednictvím vlastní prádelny zajišťujeme praní ložního a osobního prádla klientů a zaměstnanců zajišťujících přímou péči, zdravotnickou péči, stravovací provoz a úklid. Dále je to třídění prádla, jeho sušení, žehlení a provádění drobných oprav. Projekt byl zaměřen na službu Domov se zvláštním režimem, kde je stále vyšší množství zpracovaného prádla vzhledem ke skladbě klientů (různé typy demence, Alzheimerova choroba) a vyšší počet imobilních klientů. Ve srovnání s předešlými roky došlo jak k navýšení množství zpracovaného prádla od klientů, tak od zaměstnanců z důvodu většího množství praní infekčního prádla a zvýšení frekvence praní v době pandemie a dodržování zvýšených hygienických opatření. Došlo tak k obnově zařízení prádelny a zlepšení kvality poskytovaných pobytových služeb klientům Domova pro seniory Krnov, rovněž se zvýší efektivita praní, sušení a sníží spotřeba elektrické energie.

Sylva Krejčí, DiS.
vedoucí úseku sociálního a kvality