Slavnostní narozeninové dopoledne

Dne 23.8.2022 jsme na II. oddělení oslavili narozeniny  tří našich klientek najednou.

Dohromady jim je 291 let, chcete-li 95, 96 a přenádherných 100 let. Přivítali jsme pana starostu Ing. Tomáše Hradila a vzácné hosty z matriky Města Krnov a z Okresní správy sociálního zabezpečení. Ke gratulantům se připojili také klienti a pracovníci z II. oddělení. Všichni si společně  pochutnali na připraveném bohatém občerstvení.
Jménem zařízení a zaměstnanců DS, přejeme oslavenkyním všechno nejlepší, hlavně to zdraví.

 
Sylva Krejčí, Dis. - vedoucí soc. úseku