Nový evakuační výtah

V našem domově jsme zrealizovali výměnu druhého výtahu, který je od minulého týdne již plně funkční.

Na jeho pořízení jsme získali účelovou dotaci ve výši 752 000 Kč z Moravskoslezského kraje v rámci  Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2021.  Stejnou částkou se podílela naše organizace z investičního příspěvku, za což děkujeme zřizovateli a také MSK.