Oslava na DZR

V měsíci lednu u nás na DZR oslavila své 85. narozeniny paní Zdeňka.

Připila si s klienty na zdraví a k poslechu jí hrál klient p. Freisler se svým zetěm. Klienty pohostila lahodným zákuskem a dobrou griotkou.