Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

V sekci zakázky je zveřejněna výzva k podání nabídek - Modernizace výtahu