Když dáme hlavy dohromady, vždy si víme rady

Každé tři měsíce probíhá v našem Domově pro seniory Krnov miniaudit. Může se to jevit jako nějaké kompletní zhodnocení administrativního chodu celé služby, tedy v nějaké odlehčenější formě.

Ovšem pravý význam se skrývá pod hromadným sezením pracovníků přímě péče daného oddělení za spoluúčasti sociálního pracovníka. Pro příležitost miniauditu je sociálním pracovníkem připraveno zpravidla 10 kontrolních otázek z oblasti chodu zařízení. Může se jednat například o postupy v určitých situacích, které se mohou přihodit klientům tak i v zázemí zařízení; obsahy klíčových dokumentů při práci s klienty; nebo i znalost základních údajů o službě (poslání, cíle služby) atd.  Pracovníci přímé péče dostávají konkrétní seznam otázek vždy dopředu alespoň 14 dní, navíc i s přesně uvedenou cestou, kde najdou odpovědi na dané otázky. Vše se nachází ve Standardech kvality poskytované služby, které jsou k dispozici na každém oddělení. Celý miniaudit probíhá formou kolokvia. Tedy laicky řečeno, „kdo to ví odpoví“. Pracovníci mohou mít po celou dobu miniauditu k dispozici Standardy kvality, či vlastní poznámky. Vše se odehrává za účelem sdílení poznatků a zkušeností, nikoliv z doslovného odříkávání.
Miniaudit nám pomáhá monitorovat slabá, a naopak silná místa. Vždy navodí nová témata k diskusi. Tato odlehčená forma nám umožňuje zvyšovat celkovou kvalitu poskytované služby; možnost nácviku pro případ inspekčního šetření; a v neposlední řadě lze monitorovat témata, která zajímají oblast přímé péče v souvislosti s výběrem školení apod. Poklidný duch celého miniauditu stojí na tom, že když dáme hlavy dohromady, vždy si víme rady.

Bc. Michaela Magdoňová
Sociální pracovnice II. oddělení