Dozorčí rada zasedá nejméně 4x ročně

 

Dozorčí rada

Město Krnov jako zřizovatel Domova ustanovilo Dozorčí radu jakožto samostatný, nezávislý, kontrolní a iniciativní orgán. Dozorčí rada zasedá nejméně 4x ročně.

Členové:

Bc. Monika Dudová - předsedkyně
MUDr. Tomáš Edelsberger
PhDr. Mgr. Jana Koukolová, MBA
p. Šárka Tavandzi
Jiří Nezval, DiS.

První zasedání Dozorčí rady proběhlo 18.12.2017, jehož cílem bylo schválit jednací řád a seznámit se s poskytovanými sociálními službami. Úkoly Dozorčí rady jsou specifikovány v jejím Jednacím řádu.