Podněty, stížnosti

  1. Pravidla pro podávání podnětů a stížností naleznete v odkazech jednotlivých služeb Domova pro seniory Krnov. Zde můžete podat podnět, stížnost i prostřednictvím webu.

    Domov pro seniory
    Domov se zvláštním režimem
    Pečovatelská služba