Podněty, stížnosti

Pravidla pro podávání podnětů, připomínek a stížností

Pečovatelská služba má zpracovaný Standard kvality č. 07/15, který je k dispozici klientům služby, zaměstnancům, osobám blízkým a veřejnosti u vedoucí služby na ulici Moravská 2. Zkrácený postup při podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností je v této příloze – pravidla pro podávání stížností.

 

Definice pojmů

Podnět – plán, myšlenka, nápad na zlepšení, forma ústní a písemná. Přijímá kterýkoli zaměstnanec konající službu.

Připomínka – impuls, stimul, drobná kritika, momentální popud podráždění vyvolávající okamžitou reakci na proběhlou situaci.

Stížnost – vyjádření nespokojenosti s kvalitou služby nebo způsobem poskytování služby Forma ústní, písemná. Přijímá kterýkoli zaměstnanec konající službu.

 

Postup při podávání podnětů, připomínek a stížností

Podněty, připomínky je možno podat písemně nebo ústně kterémukoli zaměstnanci konajícímu službu. Na jednotlivých Domech s pečovatelskou službou (Hlubčická 26, Rooseveltova 49, Moravská2) je možnost vhodit podněty, připomínky, stížnosti přímo do schránek které jsou umístěny v přízemí. Na společných poradách PS jsou podněty, připomínky společně projednávány. O poradách je vždy veden písemný záznam.

Stížnost je možné podávat ústně nebo písemně, také anonymně:

  • Ústně (osobně, telefonicky)
  • Písemně (dopis, e-mail, formulář pro podávání stížností)

Stížnost je možné podat kterémukoli pracovníkovi konajícímu službu. Ten ji předá vedoucí PS k řešení.

Stížnost je také možné vhodit do schránky „Podněty, stížnosti“ v Domech s pečovatelskou službou.

Stěžovatel má právo mít k dispozici tlumočníka v případě, že není schopen se domluvit.

Při vyřizování stížnosti má stěžovatel právo zvolit si nezávislého zástupce.

 

Způsob vyřizování stížností

Všechny podané stížnosti se projednávají na společných poradách vedení. Stěžovatel je do 30 dní od podání stížnosti informován o jejím vyřízení a opatřeních směřujících k odstranění zjištěných závad.

Je-li stížnost anonymní, vyjádření ke stížnosti je vyvěšeno na veřejně přístupné nástěnce v Domě s pečovatelskou službou – ulice Moravská 2.

Jednotlivé stížnosti jsou evidovány a archivovány.

 

Adresy pro podání stížností

1. Kterýkoli zaměstnanec konající směnu

2. Domov pro seniory Krnov

  •  Ředitelka DS: Ing. Kateřina Michaliková , Rooseveltova 2141, Krnov, tel:554 684 611
  •  Manažerka kvality: Tereza Blažčíková, DiS., Rooseveltova 2141, Krnov, tel: 554 684 633

3. Stěžovatel se také může obrátit na prošetření stížnosti k zřizovateli DS, pokud není spokojen s řešením své stížnosti:

Město Krnov, odbor sociální,  Hlavní náměstí č.1, 794 01 Krnov, tel.: 554 697 565

4. Pokud stěžovatel není spokojen s řešením stížnosti poskytovatelem, zřizovatelem organizace má právo se obrátit:

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 111

5. Pokud stěžovatel není spokojen s řešením stížnosti u Veřejného ochránce práv může se obrátit:

Český helsinský výbor, Jelení 5, 118 00 Praha 1, tel.: 257 221 142 nebo 602 646 940

Vydán: 7. 4. 2015 ředitelkou Domova pro seniory Krnov 

 

Napište nám

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.