Srdečně Vás zveme na další setkání svépomocné skupiny. Přijďte načerpat inspiraci, setkat se s jinými pečujícími či podělit se o své zkušenosti z péče.

Bc. Tereza Minarčíková, DiS.

plakát ke stažení zde

Domov pro seniory Krnov denně pro klienty pobytových služeb připravuje 13 – 15 druhů jídel.

"Číst dál"

Dnes byla vernisáží zahájena výstava fotografií našich klientů v rámci projektu Vzpomínky nás spojují v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

"Číst dál"

Dnešní den je významný pro naši klientku paní Marii Martiníkovou, která se dožívá sta let. V Krnově žije od roku 1945. V našem domově je doma již čtrnáct let, stále se těší dobrému zdraví a je vitální.

"Číst dál"

„Tu znám, na tu si pamatuji!“, „Na ni si vzpomínám, to jsem byl/a ještě jako děcko!“, „ Tam bych se chtěl/a ještě podívat!“.

"Číst dál"

Domov pro seniory Krnov získal v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 účelovou dotaci

"Číst dál"

Řada našich klientů je imobilní, se sníženou schopností pohybu, nebo trpících syndromem demence a Alzheimerovou chorobou.

"Číst dál"

Domov pro seniory Krnov pořádá pro osoby, které pečují o své blízké každý měsíc tzv. svépomocné setkání,

"Číst dál"

Léto je v plném proudu a my tady máme další zdařilou akci v podobě návštěvy restaurace Strážiště v Úvalně,

"Číst dál"

Včera bylo krásné počasí a tak někteří z klientů poctivě trénovali na blížící se turnaj v šipkách

"Číst dál"