Adventní setkání

Poetický zpěv operních árií za zvuků kouzelné harfy v podání líbezných filharmonistek, andělského křídlení dětí,

zpěvu známých písní bratrů Tlachových, vůně cukroví a vánočního punče, očekávaní vánoc a nadělování radosti. Takové bylo Adventní setkání seniorů v našem domově. Krásné chvíle plné neopakovatelných společných zážitků v čase počátku vánoční doby, bylo naplněno kouzlem, jenž zůstane dlouho v srdci.

Pavla Vlachová, DiS.
pracovník volnočasových aktivit