Přijedeme udělat vám radost

To byla první věta, která zazněla z úst pedagoga MŠ Brumovice, proč chtějí z takové dálky, přijet k nám do domova pro seniory.

A dnes svůj slib děti splnili, vzájemné obohacení, v podobě pásma roztomilých říkanek, písniček a tanečků, prospělo oběma stranám. Prostřednictvím setkání přišli naši senioři na jiné myšlenky, měli radost z dětských úsměvů, vzájemné blízkosti a dárků, obdarovaných oboustranně.

Pavla Vlachová, DiS.
pracovník volnočasových aktivit