Křížovkářská liga

Dnešním dnem, jsme se v DS Krnov zapojili do Křížovkářské ligy pro seniory, která se koná  v rámci Mezigeneračního projektu Spolku Počteníčko a pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.

Projekt je zaměřený na aktivizaci seniorů a cílené využití jejich volného času. Oblíbená činnost formou pravidelné soutěže se záměrem pobavit a rozptýlit především ty, jenž mají sníženou hybnost.

Tato soutěž má 10 křížovek k vyluštění a následně budou tyto křížovky slosovány a vylosovaní obdrží ceny a dárkové balíčky.

Držme tedy našim seniorům pěsti a mnoho úspěchů při soutěžním luštění.

Pavla Vlachová, DiS.

pracovník volnočasových aktivit