Návštěva synagogy

„Tu znám, na tu si pamatuji!“, „Na ni si vzpomínám, to jsem byl/a ještě jako děcko!“, „ Tam bych se chtěl/a ještě podívat!“.


Tři nejčastější věty, které jsme zaslechli při oslovení klientů na dotaz, zda by se chtěli podívat do opravené synagogy v Krnově. Některé vzpomínky vykouzlí úsměv na tváři a radost z příběhu člověka. Proto byl po první návštěvě byl projeven tak velký zájem. A na další prohlídku se budeme vracet opakovaně. A to nejen z důvodu vstřícného a ochotného průvodce p. Sedláka.

Pavla Vlachová, DiS.
pracovník volnočasových aktivit