Domov bude mít nový evakuační výtah

Domov pro seniory Krnov získal v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 účelovou dotaci


ve výši 981 600 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Modernizací výtahů ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov“.Bude tak pořízen jeden nový evakuační výtah v části B budovy, který bude odpovídat požárně bezpečnostnímu řešení budovy a platným legislativním normám, zvýší se tak bezpečnost klientů
Domova pro seniory, zaměstnanců a návštěvníků při využívání přepravy mezi jednotlivými nadzemními podlažími. Celkový rozpočet na investiční akci je plánován na 1 227 050 Kč, rozdíl bude
financován z rozpočtu organizace. Samotná realizace akce bude zahájena ještě v letošním roce. Poděkování patří poskytovateli Moravskoslezskému kraji a zřizovateli Městu Krnov.