Vtančili jsme do nového týdne

Opět jsme doslova vtančili s panem Veletou do nového pracovního týdne ( Dr. Petr Veleta M. A. – tanečník, choreograf a taneční terapeut).
Všichni se dobře bavili. Naší nejstarší tanečnici bylo 101 let.