Konference se vydařila

Odborníci v péči o lidi s demencí se sešli v Domově pro seniory Krnov dne 9. 4. 2019 na odborné konferenci s názvem „Podpora kvality života klientů s demencí“

organizované domovem a generálním partnerem firmou ESSITY Czech Republic s.r.o. a za podpory zřizovatele Města Krnov. Obsah konference byl velmi zajímavě sladěn. Mezi jednotlivá témata patřilo stravování pro osoby s demencí, trénování paměti a aktivizace seniorů s poruchami paměti, psychické a somatické změny ve stáří včetně psychologických aspektů v ošetřovatelské péči o lidi s demencí a jiné. Na konferenci vystoupili mimo jiné Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., Mgr. Květa Staňková, MUDr. Henrich Kalafa, Mgr. et Ing. Soňa Plháková, Pavla Hýblová. Cíl konference poukázat na nutnost holistického přístupu v rámci péče a propojení oblastí sociální, zdravotní i spirituální byl naplněn. Všem přednášejícím i účastníkům děkujeme za vytvoření výborné atmosféry.

Tereza Blažčíková, DiS.