Slavíme mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen se slaví již více než 100 let. V našem domově je zažitý jako tradice, kterou neopomíjíme ani my.

Každoročně si ji připomínáme vystoupením v kulturním sále, o které se letos 11. 3. 2019 postaraly děti MŠ Jiráskova a Gorkého, spolu s žáky ZUŠ Krnov. Naše klientky potěšily nejen písně a tance, ale i společný zpěv za doprovodu akordeónu či hudební doprovod na flétny a elektrický klavír.
Završením hodinového dopoledne, bylo předání růží a sladkého potěšení, které věnovali sponzoři všem klientkám Domova pro seniory Krnov a kterým tímto mockrát děkujeme.

Za VČA A. Hradilová