Adventní večírek

Včera voněl naším domovem vánoční punč a domácí cukroví – probíhal totiž adventní večírek, na který nám přišel k tanci a poslechu zahrát pan Unčovský.

O kulturní program se postaraly svým zpěvem děti ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Veliké a tancem děti z tanečního kroužku MiniME pod vedením paní Bartošíkové.