Čas vánoc

Čas Vánoc se nejvíce přiblížil ve chvíli, kdy se klienti i žáci ZŠ společně usadili ke stolům v kulturním sále Domova pro seniory,

aby si nejen vyrobili něco pro radost, ale aby především zavzpomínali na lidové zvyky a tradice, které sami o Vánocích dodržují či o nich slyšeli.
Co však neodmyslitelně k těmto svátkům patří, jsou právě dárky. Ty obdrželi všichni přítomní během vánočního rozjímání, kdy proběhla tombola a posléze i samotní klienti z rukou žáků, které si pro tuto příležitost připravili.