Pečovatelská služba obnovila "kolový park"

Díky finančnímu daru mohly být  pracovníkům pečovatelské služby pořízeny nová kola,

na kterých se pohybují v terénu při poskytování služby našim klientům v domácím prostředí. Tento dar byl poskytnut s cílem nákupu pomůcek pro pečovatelskou službu a ke zlepšení  podmínek našich pracovníků vykonávajících přímou pečovatelskou činnost.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme dárcům.