Retro móda

Osmé mezigenerační setkání, podporované Moravskoslezským krajem v rámci dotačního titulu:

"Program na podporu zdravého stárnutí" a zároveň poslední pro třídu žáků základní školy Dvořákův okruh, probíhalo 22. 10. v kulturním sále Domova pro seniory Krnov. Zvolené téma "Retro móda" bylo cílené právě k připomenutí si doby před sto lety a průběžného vývoje módy i účesů od vzniku Československé republiky až do současnosti. Obsah celého dvouhodinového setkání žáků s klienty byl velmi pestrý, bohatý a poučný.
V první části všichni přítomní zhlédli dataprojekci jednotlivých, navzájem prolínajících se módních trendů desetiletí.
Ukázku pánského a dámského sestřihu, včetně odborného komentáře, nám na místě zajistila profesionální kadeřnice Romana Pandovská.
V druhé části probíhala módní přehlídka žáků ve svých kostýmech a posléze domovem zapůjčených. Každý kostým však musel přibližně odpovídat dané době. To už ale bylo na klientech, aby svým bodováním zhodnotili, kdo se s daným úkolem nejblíže ztotožnil. Završením pečlivého úsilí žáků, bylo sečtení bodů, které provedla paní učitelka a stanovení vítězů. Ti byli oceněni dárkovým balíčkem, ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Jako poděkování obdrželi i oni kosmetické balíčky.
Touto cestou chceme poděkovat všem zúčastněným žákům 6. A třídy a paní učitelce Martině Kopecké za přípravu, spolupráci a doprovod.

Za VČA A. Hradilová