Mezinárodní den seniorů

Oslavit Mezinárodní den seniorů a poděkovat prarodičům z řad klientů za celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké,

přišli dopoledne 2. 10. žáci ZŠ Žižkovi ulice a studentky spolku „Rošťáci“. Mezi vystupujícími nechyběl ani nejmladší člen spolku Tomášek Zvonek. Pásmem písniček, divadelního představení, latinsko-amerických tanců a krátkým vystoupením s lidovými písněmi udělali všem klientům velkou radost, která byla náležitě oceněna dlouhým potleskem.

Za VČA Andrea Hradilová