Poděkování firmě Agrofert

Nadace Agrofert finančně podpořila "Svépomocné skupiny pro rodinné pečující v domácím prostředí".


Domov pro seniory Krnov začal v září novou aktivitu. Jedná se o tzv. "Svépomocné skupiny pro rodinné pečující v domácím prostředí". Tyto skupiny jsou primárně určeny pro rodinné příslušníky, osoby blízké, které vykonávají náročnou a neocenitelnou péči v domácím prostředí  u svých blízkých. Je velmi důležité ukázat těmto lidem formou vzájemného sdílení, že v těchto těžkých situacích nejsou sami, ale je spousta jiných, kteří o své blízké také pečují. Finanční příspěvek bude využit na organizaci těchto svépomocných skupin a jejich  odbornou náplň tak, aby byly přínosem pro jejich účastníky. K hlavním cílům svépomocných skupin taky patří pomáhat podpořit setrvání seniora v domácím prostředí a oddálení jeho nástupu do pobytové služby. Nadaci Agrofert tímto srdečně děkujeme za poskytnuté finanční prostředky.

Tereza Blažčíková, DiS., vedoucí odd. soc. a kvality