Škola včera a dnes

Mezigenerační spolupráce, podporovaná Moravskoslezským krajem v rámci dotačního titulu: "Program na podporu zdravého stárnutí, " se stala příjemnou tradicí.

Poslední letošní setkání klientů Domova pro seniory Krnov a žáků 9. B ZŠ Krnov, Žižkova 3 se tentokrát uskutečnilo na půdě školy. V úterý 25. září 2018 po přivítání ředitelkou školy Mgr. Monikou Ondrovou zamířili klienti v doprovodu žáků na krátkou prohlídku školy – zaujala je barevná výmalba a výzdoba vestibulů a chodeb, obdivovali novu cvičnou kuchyň, nahlédli do moderní učebny chemie. Samotné setkání proběhlo v učebně hudební výchovy.
Senioři si tentokrát zavzpomínali na dobu své povinné školní docházky a podělili se o školní zkušenosti dnešním dětem již hodně vzdálené. V promítané prezentaci s názvem „Škola dříve a dnes“ účastníci setkání porovnali např. školní výbavu dnešních a tehdejších školáků – aktovky, pouzdra, sešity atd. V malém školním kvízu poměřili znalosti týkající se povinné školní docházky a školy samotné, včetně záludné otázky kdo byl „pan řídící.“ Družná diskuze mezi žáky a klienty domova potvrdila, že se navzájem dobře znají a na společná setkání, která jsou nepochybně pro obě strany přínosem, se těší. To je jasným důkazem naplnění cíle projektu s názvem „Vzpomínky nás spojují.“
Ani tentokrát nechyběla „retro chvilka“ ve snaze nafotit dobové fotografie. Žákyně a žáci se převlékli do kostýmů a pózovali před starými školními pomůckami, které se podařilo objevit ve školním depozitáři.
V závěru příjemného dopoledne si klienti spolu s žáky zahráli velmi oblíbenou společenskou hru Bingo.

Za pracovnice VČA – Volná Šárka