Sportovní odpoledne v retro stylu

Za krásného slunečního odpoledne, probíhala 18. 9. na zahradě Domova pro seniory Krnov, již šestá mezigenerační spolupráce,

podporována Moravskoslezským krajem v rámci dotačního titulu: "Program na podporu zdravého stárnutí". Naplnění projektu  " Sport a zájmové kroužky dříve a dnes", se premiérově chopili žáci osmých a devátých tříd Základní školy Smetanův okruh. Snaha docílení blízké spolupráce jednotlivých dvojic, kterou tvořil jeden žák a jeden klient, byla nad očekávání splněna. Úkolem těchto dvojic bylo dosáhnout co nejvyššího počtu bodů  u sportovních disciplín. V průběhu přestávky, kdy paní učitelka sčítala body, měli všichni přítomni možnost shlédnout  vystavené retro sportovní pomůcky, které nám škola zapůjčila. Součástí výstavy  byly i fotografie nejen bývalých sportovců, ale  i těch současných. Završením sportovních zážitků bylo předání poháru pro vítěze, medailí pro zúčastněné, malých dárečků pro vítězné družstvo a společná fotografie, kde nechyběli i odvážlivci, kteří si oblékli retro dresy. Touto cestou mockrát děkujeme za vstřícnost panu řediteli Petru Juřinovi a paní zástupkyni Jiřině Zámarské, ale i paní učitelce Petře Kotlárové za spoluúčast a doprovod žáků.         

Za pracovnice VČA A. Hradilová