Mezigenerační spolupráce - IV.

Jako další, v pořadí již čtvrtá mezigenerační spolupráce podporována Moravskoslezským krajem, byla se třídou 5. A, Základní škola Dvořákův okruh.

V projektu „Vzpomínky nás spojují“, jsme se zaměřili na téma „Platidla“. Všichni přítomni klienti i žáci se 24. 5. v kulturním sále Domova pro seniory Krnov, prostřednictvím fotografií, seznámili s českou měnou od r. 1918, až po současnost.
Samotní žáci byli oblečeni do kostýmů bankovních úředníků, dražitelů, prodavaček, krupiérů kasina, nebo i lupičů s řadou příslušníků VB. V průběhu akce si společně s klienty každý žák vytvořil svou bankovku a poté se i nechali vyfotit v prostorách zahrady Domova pro seniory Krnov.
Akce byla velmi zdařilá, naše poděkování si zaslouží jak pan ředitel Boris Stodůlka za vstřícnost, tak i paní učitelka Martina Kopecká za spoluúčast a doprovod žáků.

Za pracovnice VČA - A. Hradilová