Jaro v Chářovském parku

V loňském roce nám radost z pestrobarevných azalek a rododendronů zhatila nečekaná sněhová nadílka, která přišla v polovině dubna.

Letos k nám bylo počasí vlídnější, a tak jsme se mohly ve čtvrtek 3. 5. 2018 vydat do Chářovského parku užívat si krásu probouzející se přírody a vůně rozkvétajících keřů.
Prošly jsme se společně po pěšinách, poseděly na lavičkách a relaxovaly u jezírka. V parku panoval klid, který přerušoval jen zpěv ptáků v korunách stromů.
V průběhu vycházky jsme pořídily spoustu krásných fotografií, které budou našim klientkám ještě dlouho připomínat dnešní vydařený den…             

Za pracovnice VČA – Volná Šárka