Vzdělávání zaměstnanců

Dne 12. 4. 2018 proběhlo další interní vzdělávání zaměstnanců. Součástí vzdělávání byla praktická ukázka produktů firmy MSM pracovníkům v sociálních službách.

Pomůcky si zaměstnanci mohli vyzkoušet v praxi a získat tak bližší informace o jejich využití. Některé z daných pomůcek má domov zakoupeny pro bezpečnější a kvalitnější poskytování péče klientům. Pomůcky jsou také k dispozici v terénní pečovatelské službě. Interním vzděláváním procházejí zaměstnanci domova v průběhu roku 2018 pravidelně minimálně v rozmezí jednoho měsíce.

Tereza Blažčíková, DiS.
vedoucí oddělení sociálního a kvality