KUBA - dvě tváře svobody

ZŠ Žižkova 3 v Krnově opět nezapomněla na naše klienty a přizvala je, tentokrát na přednášku vzdělávacího projektu „Svět kolem nás“,

která probíhala ve čtvrtek 5. dubna 2018 v prostorách kina Mír v Krnově. Šlo o populárně naučný projekt probíhající formou projekcí poutavých fotografií, videosekvencí a naživo komentovaným výkladem reportéra. Tématem přednášky byla tentokrát KUBA.  Přednáška se klientům velmi líbila a někteří z nich dokonce vzpomínali a porovnávali vlastní vzpomínky z návštěvy Kuby s uvedeným dokumentem.
Děkujeme touto cestou ZŠ Žižkova 3 za zprostředkování účasti na přednášce, organizátorům za volný vstup a v neposlední řadě také pracovníkům kina Mír za vstřícnost a pomoc při naší návštěvě kina.

Za pracovnice VČA – Šárka Volná