Taneční terapie

Dne 20. 2. 2018 proběhl v Domově pro seniory Krnov aktivizační kurz „Taneční terapie“ pro pracovníky v sociálních službách a seniory.

Tento kurz vedl p. Dr. Petr Veleta M. A. – tanečník, choreograf a taneční terapeut, který má dlouholetou zkušenost s tančením pro seniory. Akce se účastnilo přes 30 seniorů. Kurz byl velmi příjemným zpestřením každodenních dní. Tancovalo se všude, ve velkém sále i v jiných částech domova. Budovou se nesly krásné písně. V rámci kurzu byla využita speciální taneční technika s názvem EXDASE. Tato technika byla vytvořena týmem odborníků a charakterizuje jí pozitivní komunikace, pohyb, tanec, hudba, zábava, reminiscence, prožitky a emoce.  A hlavně ty, byly součástí celého setkání, protože úsměvy seniorů ukázaly jejich nadšení. Někteří senioři opustili své invalidní vozíky a v rámci terapie pomalými krůčky zvládli základní taneční kroky.  Pracovníci domova se tak přesvědčili, že tanec je radost a tančit může opravdu každý.  Tento kurz mohl proběhnout díky příspěvku firmy Veolia Energie ČR, a. s., která na tuto akci poskytla účelovou dotaci. Tímto bychom této společnosti rádi poděkovali.

Tereza Blažčíková, DiS.