Domov pro seniory obhájil čtyři hvězdičky

V listopadu náš Domov pro seniory prošel auditem pro obhájení Značky kvality. Ve výsledném hodnocení jsme získali ve všech oblastech 4*.

Dne 12. února 2018 nám přijel krajský zástupce APSS ČR Ing. Radek Baran oficiálně předat certifikáty Značky kvality. Každé zařízení, které chce prezentovat, jakou kvalitu péče poskytuje svým uživatelům, má možnost přihlásit se k certifikaci Značky kvality v sociálních službách. Získané ocenění podává také informaci o tom, jakou kvalitu mohou uživatelé od života v domově očekávat. Jedná se o externí certifikaci, při které se hodnotí důležité aspekty poskytování sociální služby vždy z úhlu pohledu samotného uživatele této sociální služby. Hodnotí se v pěti oblastech – oblast ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Ještě před příjezdem certifikátorů jsme museli splnit několik úkolů: odeslat vyplněný dotazník za naše zařízení, přiložit požadované dokumenty a rovněž také fotografie dokumentující naši službu. Poté k nám přijeli dva nezávislí certifikátoři, kteří celý den pobývali v našem Domově, hovořili s uživateli i zaměstnanci a hodnotili další důležité aspekty námi poskytované služby. Chceme tímto poděkovat kolegům, kteří s přípravou podkladů pomáhali a odvedli velký kus práce. Je to určitá motivace do další práce, protože se chceme jistě dále zlepšovat a dosáhnout nejvyššího ocenění. K slavnostnímu předávání se přidalo hudební vystoupení žáků Základní školy Zátor, kterým tímto za aktivitu pro seniory velmi děkujeme.

Tereza Blažčíková, DiS., vedoucí odd. sociálního a kvality