Interní školení pracovníků

Zvyšování kvality poskytované služby je jeden ze zásadních principů Domova pro seniory Krnov.

K tomuto cíli patří také materiálně-technické vybavení domova. Do domova byly nově pořízeny dva speciální zvedáky umožňující šetrnější přesouvání imobilních klientů z lůžka do křesla, na vozík, pro osobní hygienu a zpět. Pracovníci měli možnost v rámci interního školení projít vzděláváním v rámci obsluhy tohoto zařízení. Mimo obsluhu zvedáku byli také pracovnici školeni v oblasti provádění úkonů osobní hygieny, polohování nebo orientace v rámci standardů kvality. Veškeré vzdělávání bylo vedeno zážitkovou formou, tedy zkušeností vlastního prožitku dané činnosti.