Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky

Díky pozvání ZŠ Žižkova 3 v Krnově měli naši klienti možnost zúčastnit se přednášky

unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000, která probíhala v úterý 9. ledna 2018 v prostorách Městského divadla v Krnově. Šlo o populárně naučný projekt probíhající ojedinělou formou a to multimediální projekcí poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem učitelky a reportéra. Tématem přednášky byla tentokrát BRAZÍLIE.  Přednáška v nás všech zanechala silný zážitek a vzpomínka na krásy, ale i stinné stránky Brazílie nás bude ještě dlouho provázet.
Úžasné bylo rovněž sledovat vstřícnost mnoha mladých lidí vůči našim klientům a jejich ochotu pomáhat jim při návštěvě divadla.
Těmto mladým lidem touto cestou velmi děkujeme. Stejně tak patří náš dík ZŠ Žižkova za umožnění celé akce.                                    

Za pracovnice VČA – Šárka Volná