Slavnostní předání sponzorského daru

Krásný předvánoční dárek v podobě „Rotrenu“

přišli klientům Domova pro seniory na Rooseveltově ulici Krnov, věnovat jako sponzorský dar manželé a zároveň jednatelé firmy AUTOMYČKY s.r.o. Iveta a Roman Chalupovi.
Tento léčebný pohybový přístroj je určen k procvičování horních i dolních končetin a ke každodenní sportovní aktivitě klientů, který je již v těchto dnech zpřístupněn.
Samotné předání proběhlo 16. 11. v kulturním sále domova, za přítomnosti nejen klientů, ale i paní ředitelky Ing. Kateřiny Michalikové a vedoucího sociálního odboru města Krnova Mgr. Františka Fojtíka.
O krásné pěvecké vystoupení se postarali žáci ZŠ Žižkova 3.
Všem hostům a přítomným tímto ještě jednou děkuje vedení a personál DS Krnov.