Bazální stimulace pod sluncem

Principem bazální stimulace je u klienta docílit pomocí tělesných podnětů snazší a kvalitnější vnímání jeho vlastního těla, okolní svět
a následně i navázání komunikace.

O to vše se v našem zařízení snažíme a tuto bazální stimulaci provádíme. Ne jinak tomu bylo
i 19. 7., kdy s pomocí personálu bylo několik imobilních klientů na lůžku dovezeno do zahradního areálu před DS a provedena bazální stimulace mezi prodírajícími se paprsky slunce prostupujícími větvemi stromů.

Za VČA A. Hradilová