Sportovní klubovna

Počasí naplánované, prostor připraven, klienti natěšení, co víc si přát.


„Než prosedět dopoledne v tak pěkný den v klubovně, to raději na čerstvém vzduchu před DS“, prohlásili klienti. Naše rozhodování, jak strávit dopoledne 8. 8. bylo jednohlasně odsouhlaseno. Kromě házení kroužků na cíl či hraní pétanque, si naši klienti vyzkoušeli i ve vzájemné spolupráci dostat míček do středu hrací plachty. Sami se zmínili, že to bylo mnohem těžší, ale neodradilo je to. S další akcí počítají.

Za VČA A. Hradilová