Jedeme v tom společně

Koncem měsíce dubna byl ukončen projekt Jedeme v tom společně, aneb jedeme do Paříže.

V rámci tohoto projektu se zapojilo 53 zařízení napříč Českou a Slovenskou republikou při překonávání pomyslné vzdálenosti 2 000 km (Praděd – Paříž).
Hlavním smyslem projektu byla aktivizace seniorů, která přispívá ke zlepšení a udržení tělesné a duševní výkonnosti, zapojuje seniory do společenského dění, vhodně a účinně stimuluje jejich životy.
V rámci projektu byla podpořena hlavně fyzická aktivizace seniorů a to jízdou na rotopedu nebo šlapadle. Bez podpory Nadace Agrofert by ovšem účast Domova pro seniory Krnov na tomto projektu nebyla možná.  Jelikož Domov pro seniory Krnov má klienty ve zvýšené závislosti na péči druhé osoby, musely být zakoupeny dva speciální stroje pro možnost „šlapat“ rukama. S tímto Nadace Agrofert velkoryse pomohla, za což ji patří naše poděkování. V pořadí seniorů, kteří ujeli největší počet kilometrů, byl Domov pro seniory Krnov umístěn na 10. místě. V celkovém pořadí se Domov pro seniory Krnov umístil na hezkém 27. místě. Všem účastníkům moc děkujeme.

Tereza Blažčíková, DiS.